Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Stillingene er kategorisert etter fagfelt. En fullstendig oversikt finner du nederst på siden. 

leger 2.png spl 2.png

annet 2.png Administrativt.png

Møt Ali, LIS ved Hammerfest sykehus

 


Her betyr du mer

 Se alle ledige stillinger samlet her 

 • LiS 3 radiologi
  15.04.2021

  Har du lyst til å bli Radiolog? Ønsker du å komme til Kirkenes? da er du rette kandidaten for oss!Vi har en ny og "strålende" røntgen avdeling med ett godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Hos oss er det 2 ledige varighet  i 1,5 år med mulighet ...

 • Fagrådgiver 
  14.04.2021

  Har du den rette kompetansen til å jobbe i HAVO?Vi har ledig 100 % vikariat ut 2021 som fagrådgiver med kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).HAVO har i dag spesialisert kompetanse på ASK. I og med at vår kollega skal være...

 • Administrasjonssekretær
  14.04.2021

  Ved Klinikk Kirkenes har vi ledig 1 x 100% fast stilling for administrasjonssekretær!Administrasjonssekretær ved Kirkenes Sykehus er en nyopprettet stilling ved Kirkenes Sykehus.Som administrasjonssekretær vil du ha en arbeidshverdag med mangfoldige...

 • LIS2 indremedisin-geriatri-hjerte-lunge-nyresykdommer - Medisinske leger Kirkenes
  13.04.2021

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! I tillegg til å jobbe i kanskje landets beste lille medisinske avdeling, kan vi i sommer friste med midnattssol, kongekrabbefiske, laksefis...

 • Psykologspesialist/ Psykolog
  12.04.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • Helsesekretær eller Sekretær
  12.04.2021

  Vi har ledig vikariat stilling som helsesekretær eller sekretær med tiltredelse snarest. Søk! Oza!Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesial...

 • Sykepleier på natt
  12.04.2021

  Enhet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med 9 senger. Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert tilnærming. De alle fleste av våre pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander et...

 • Psykologspesialist, Barn og unge
  12.04.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost
  12.04.2021

  Vi søker ny kollega! Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: slag/geriatri, hjerte/kar, lunge/kreft og andre generelle diagnoser.Vi har ledig 1 x 100...

 • Innkjøpskonsulent/bestiller
  11.04.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for innkjøpskonsulent/bestiller. Høres dette ut som noe for deg? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!For å styrke vår innkjøpsavdeling søker vi nå etter en medarbeider til vårt team. Innkjøpsavdelinge...

 • Ferievikar - Pasientreiser
  11.04.2021

  Ved Pasientreiser har vi ledig sommervikariat i 100% stilling. Tiltredelse etter avtale.

 • Renholder - tilkallingsvikar
  11.04.2021

  Vi søker renholder!Til Klinikk Hammerfest søker vi nå etter tilkallingsvikar/helgevikar/ferievikar innen renhold. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! M...

 • Sommervikar - Medisinsk sengepost og dialyse, Kirkenes
  11.04.2021

  Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33.Vi søker sykepleiere og helsefagarbeider for jobb i sommer. Er du under relevant utdanning (eksempelvis sykepleierstudent eller medisinerstudent) er du hjertelig velkommen til å søke også....

 • Sykepleier - AMK Finnmark
  08.04.2021

  Liker du å utfordre deg selv faglig? Er du flink å holde hodet kaldt når du har flere arbeidsoppgaver samtidig? Da kan det være at AMK er plassen for deg. Vi har ledig to faste 100% stillinger. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker deg velkommen ...

 • Sommervikar - Sykepleier
  08.04.2021

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved kirurgisk/ortopedisk/øye poliklinikk er det behov for sykepleier i sommer fra uke 26 - 34. Perioden kan deles opp, og det kan bli behov for flere enn 1 sykepleier i perioden.&...

 • Sommerhjelpere - utearbeid 2021
  08.04.2021

  Enhet Drift og Vedlikehold Hammerfest søker etter sommerhjelpere til utomhus og vedlikehold for sommeren 2021.Søkeren må være fylt 16 år eller fylle 16 i løpet av inneværende år.

 • Spesialutdannet sykepleier
  06.04.2021

  Vi har ledig 100 % fast spesialsykepleierstilling i LAR ved Voksen psykiatrisk poliklinikk i Alta.Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligg...

 • Spesialsykepleier, preoperativ poliklinikk
  06.04.2021

  Vi har nå ledig en fast 50% stilling for deg som er anestesi- eller intensivsykepleier!Stillingen er faglig underlagt enhetsleder for anestesileger og administrativt plassert under avdelingsleder for akuttavdelingen. Preoperativ poliklinikk (POP) ha...

 • Psykologspesialist
  05.04.2021

  Vi har ledig fast stilling som Psykologspesialist med tiltredelse snarest.Psykisk helsevern og avhengighetsbehandling ved Klinikk Alta har ledig 100% stilling som psykologspesialist ved Døgnenhet for rus og avhengighetsbehandling. Alta lig...

 • Psykologspesialist
  05.04.2021

  VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, ruspoliklinikk og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmu...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
  30.03.2021

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Sykepleier - enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes
  30.03.2021

  Vi søker en engasjert sykepleier til poliklinikken! Ønskelig med tiltredelse snarest.Klinikk Kirkenes flyttet for 2 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk ble slått sammen til en stor felles p...

 • Overvekts sykepleier 
  29.03.2021

  Vi har ledig 1 x 50% vikariat med varighet til 17.04.2022!Ved sengepost- og poliklinikk barn, er det ledig 50% dagstilling som overvekts sykepleier. Det vil være mulighet for større stillingsprosent, men da som sykepleier i barneenheten, der 3-delt ...

 • Ressurskoordinator AMK. Kombinasjonsstilling med 50 % i bilambulansetjenesten
  28.03.2021

  Ved AMK-Finnmark har vi ledig 1 x 100% kombinasjonsstilling (50% AMK, 50% bilambulansetjenesten).AMK-Finnmark er lokalisert i Kirkenes, og er samlokalisert med brann og politi. AMK Finnmark håndterer alle 113 samtaler i fylket, samt legevakttjenes...

 • Sykepleier - enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes
  28.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat med varighet ut 2021!Vi søker en engasjert sykepleier til kreft og infusjonsenheten vår! Ønskelig med tiltredelse snarest.Klinikk Kirkenes flyttet for 2 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kiru...

 • Overlege/Spesialist i psykiatri
  24.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat for psykiater ved VPP Tana!Liker du faglige utfordringer og en spennende arbeidsplass? Da bør du vurdere å komme til oss!Det lyses ut et vikariat på 7 måneder der det eventuelt åpnes opp for pendlervirksomhet/hjemmekon...

 • Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer - Gynekologiske leger Hammerfest
  23.03.2021

  Ved Enhet for Gynekologiske leger har vi ledig 100% vikariat i 14 mnd.  for overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer.Tilsetting snarest eller etter avtale. Klinikk Hammerfest har et opptaksområde på 45 000 innbyggere hvor store...

 • Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
  21.03.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har lokaler på sykehuset og er samlokalisert med VPP Kirkenes. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sy...

 • Spesialist i klinisk pedagogikk
  21.03.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Leger til covid-19 testsenter
  18.03.2021

  Klinikken har i forbindelse med covid-19 opprettet et testsenter hvor vikarer og ansatte kan få gjennomført covid-19 test i henhold til gjeldende retningslinjer. Klinikken tilsetter i den forbindelse to leger, gjerne leger som venter på LIS1 stillin...

 • Barnesykepleier/spesialsykepleier 
  18.03.2021

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest har vi ledig:1 x 100% og 1 x 50% fast stilling som Barnesykepleier. Sykepleiere med annen videreutdanning kan også være aktuelle for stillingen. Barneavdelingen har hele Finnmark som i...

 • Overlege i indremedisin
  17.03.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Bioingeniør
  16.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for bioingeniør ved Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Kirkenes.Tiltredelse etter avtale.

 • Praksiskonsulent (allmennlege) - prehospitale tjenester
  15.03.2021

  Klinikk prehospitale tjenester er spydspissen i spesialisthelsetjenesten og utgjør sammen med kommunehelsetjenesten de viktigste leddene i den akuttmedisinske kjeden. For å bedre og utvikle samhandlingen, øke pasientsikkerhet og ...

 • Lege i Spesialisering
  14.03.2021

  LIS leger ved SANKS får godkjent 4 år i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri, eventuelt 2 år i spesialiteten voksenpsykiatri, eller 1 år sykehustjeneste i spesialiteten allmennmedisin. LIS legen har anledning til å rotere mellom de forskjellige ...

 • Læring- og mestringskoordinator (LMS)
  14.03.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Sykepleier - enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes
  14.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat med varighet ut 2021!Vi søker en engasjert sykepleier til poliklinikken! Ønskelig med tiltredelse snarest.Klinikk Kirkenes flyttet for 2 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kirurgisk og medisin...

 • Prosjektsjef nye Hammerfest sykehus
  01.03.2021

  Finnmarkssykehuset HF er i gjennomføringsfasen med nye Hammerfest sykehus og søker prosjektsjef med byggteknisk kompetanse, og erfaring fra prosjektledelse av store byggeprosjekter. Som prosjektsjef vil du i samarbeid med Sykehusbygg HF gjennomføre ...

 • Spesialergoterapeut eller ergoterapeut
  27.01.2021

  Samiske helsetjenester utvikles nå!Vi har ledig spesialergoterapeut eller ergoterapeut stilling i geriatrisk team.Vi og våre pasienter trenger deg med på laget! Oza! Søk! Avdeling Spesialistlegesenteret i Karasjok er en poliklini...

 • LIS allmennpsykiatrisk poliklinikk
  17.01.2021

  DPS Øst gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser. Vi har ledig stilling som lege i spesialisering, ved VPP Tana.&...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  17.12.2020

  Vil du jobbe i en av Norges mest moderne sykehus i verdens nordligste by?Er du intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig stilling og tilbyr en utfordrende og spennende jobb, med fantastisk nat...

 • Sommervikariat på Poliklinikken Kirkenes Sykehus - Sykepleier, Sykepleierstudent.
  15.10.2020

  Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat deg! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og ...


Fant du det du lette etter?