Etiske retningslinjerKlinisk etikkkomitè 

Klinisk etikkomité er en tverrfaglig sammensatt komité som har som oppgave å bidra til å høyne kompetansen i klinisk etikk, samt bidra til grundig og systematisk håndtering av etiske problemstillinger i den kliniske hverdagen. Alle helseforetak er pålagt å ha en etisk komité.

Her finner du mer informasjon om klinisk etikkomitè hos Finnmarkssykehuset


Fant du det du lette etter?