Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Finnmarkssykehuset.

Går av som klinikksjefhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/gar-av-som-klinikksjefGår av som klinikksjefJonas Valle Paulsen slutter som klinikksjef ved Hammerfest sykehus, og går over i ny stilling.03.05.2021 06:00:00
Invitasjon til dialogmøter våren 2021https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/invitasjon-til-dialogmoter-varen-2021Invitasjon til dialogmøter våren 2021Tradisjonen tro inviterer Finnmarkssykehuset til dialogmøter med fastlegene. I år avholdes møtene digitalt. 26.04.2021 09:56:31
Nye telefonnummerhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nye-telefonnummerNye telefonnummerVi oppdaterer for tiden vårt telefonisystem. Sámi klinihkka samt psykisk helsevern og rus i Hammerfest og Kirkenes har fått nye telefonnummer.25.04.2021 22:00:00
Selvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdomhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/selvmordsatferd-blant-samisk-og-gronlandsk-ungdomSelvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdomAnne Silviken, psykologspesialist og forsker ved SANKS har bidratt inn i artikkelen som handler om selvmordsatferd blant samisk og grønlandsk ungdom. 23.04.2021 10:45:20
Stiller opp for kolleger i sørhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/stiller-opp-for-kolleger-i-sorStiller opp for kolleger i sør Intensivsykepleiere fra Finnmarkssykehuset er på plass i Østfold for å bistå under koronakrisen. Janne og Tiina er i gang ved Sykehuset Østfold Kalnes, sammen med flere kolleger fra Kirkenes sykehus.08.04.2021 14:19:31
Sykehusbygget reiser seghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sykehusbygget-reiser-segSykehusbygget reiser segSlik så det ut på sykehustomta 26. mars. De neste tre månedene skal grunn- og betongarbeidene for selve sykehuset ferdigstilles. 29.03.2021 11:19:18
Nye retningslinjer for behandling av Akutt Koronar Syndrom i Helse Nordhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-retningslinjer-for-behandling-av-akutt-koronar-syndrom-i-helse-nordNye retningslinjer for behandling av Akutt Koronar Syndrom i Helse NordDe nye retningslinjene setter strengere krav til tidlig diagnostikk og behandling. Det er viktig at allmennlegene kjenner til disse retningslinjene.  25.03.2021 09:45:42
Oversiktlig situasjon ved Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/oversiktlig-situasjon-ved-kirkenes-sykehusOversiktlig situasjon ved Kirkenes sykehus18 ansatte ved Kirkenes sykehus er i karantene mens én er i isolasjon etter at en medarbeider avla positiv koronatest mandag kveld. Ingen av de 18 har utviklet symptomer for covid-19, og blir testet i samarbeid med Sør-Varanger kommune.24.03.2021 16:20:21
Helsepersonell har testet positivt på covid-19https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/pressemeldinger/helsepersonell-har-testet-positivt-pa-covid-19Helsepersonell har testet positivt på covid-19To pasienter og 15 ansatte er satt i karantene/isolasjon etter at en medarbeider har avlagt positiv test på covid-19. 23.03.2021 12:12:33
Påskeråd og påskevetthttps://finnmarkssykehuset.no/beredskap/paskerad-og-paskevettPåskeråd og påskevettFinnmarkssykehuset viser til regjeringens anbefalinger om reise og besøk i forbindelse med påsken. 23.03.2021 11:04:31
Råd om antikoagulasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/rad-om-antikoagulasjonRåd om antikoagulasjonFinnmarkssykehuset er bedt om å lage en brukervennlig manual for justering av antikoagulasjon i forbindelse med kirurgi.22.03.2021 13:43:09
Mulige alvorlige symptomer etter vaksinasjon med AstraZenecahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/mulige-alvorlige-symptomer-etter-vaksinasjon-med-astrazenecaMulige alvorlige symptomer etter vaksinasjon med AstraZenecaBruk av vaksinen er midlertidig stanset fra 11.mars. Det er meldt om flere tilfeller med en sjelden kombinasjon av trombocytopeni, tromboser i flere ulike organer og blødninger.  19.03.2021 09:33:31
Etablerer nytt dialysetilbudhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/etablerer-nytt-dialysetilbudEtablerer nytt dialysetilbudFinnmarkssykehuset utvider tilbudet til dialysepasienter i Finnmark, og etablerer dialyse i Kautokeino. 05.03.2021 15:01:06
Er du vår nye kollega?https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/er-du-var-nye-kollegaEr du vår nye kollega?Har du lyst å være en del av Finnmarkssykehuset? Vi trenger stadig dyktige nye kolleger.  04.03.2021 09:40:52
Prosjekt Erfaringsbasehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/prosjekt-erfaringsbaseProsjekt ErfaringsbaseTurid Irene Turunen, ofelaš ved SANKS, er med i arbeidsgruppen for prosjektet «Erfaringsbase». Arbeidsgruppen skal utvikle et digitalt nettverkskart over alle erfaringskonsulentene i Nord-Norge.  03.03.2021 23:00:00
Nye perspektiver på selvmordhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/nye-perspektiver-pa-selvmordNye perspektiver på selvmordAnne Silviken, psykologspesialist og forsker ved SANKS, har sammen med Gro Berntsen skrevet et kapittel i boken «Nye perspektiver på selvmord».  03.03.2021 08:38:50
Første e-klinikk er nå i drifthttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/forste-e-klinikk-er-na-i-driftFørste e-klinikk er nå i drift2. mars ble e-klinikken i Klinikk Alta offisielt åpnet. Dette er den første e-poliklinikken i Finnmarkssykehuset, og markerer starten på en digital storsatsing i pasientbehandlingen i nord.02.03.2021 05:00:00
SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2021 https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sanag-dutkan-ja-ovdanahttinrudat-2021-SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2021 Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...01.03.2021 14:13:53
Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2021https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/utlysning-av-midler-til-forskning-og-utviklingsarbeid-for-2021Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2021FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.  01.03.2021 14:09:36
Sykehuset kommer hjem til deghttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/sykehuset-kommer-hjem-til-degSykehuset kommer hjem til degKRONIKK: Vi snur avstand, størrelse og demografi til vår fordel, og blir spydspiss i utviklingen av morgendagens spesialisthelsetjeneste i nord. 28.02.2021 17:31:34
20 år med spesialistpoliklinikkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/20-ar-med-spesialistpoliklinikk20 år med spesialistpoliklinikk1. mars 2021 markerer 20 år siden dørene til spesialistpoliklinikken og røntgenavdelingen i Alta åpnet. Tore Gundersen har vært med siden starten. 26.02.2021 12:38:23
Slik arbeider en intensivsykepleierhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/slik-arbeider-en-intensivsykepleierSlik arbeider en intensivsykepleierLivet som intensivsykepleier innebærer en arbeidshverdag med livreddende behandling av akutte kritisk syke pasienter.19.02.2021 13:56:45
Flytskjema for pasienter som skal med prehospital transporthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/flytskjema-for-pasienter-som-skal-med-prehospital-transportFlytskjema for pasienter som skal med prehospital transportFinnmarkssykehuset har lagt til et nytt flytskjema som vil være av nytte for allmennleger. 19.02.2021 13:46:22
Flytskjema for prehospital transporthttps://finnmarkssykehuset.no/beredskap/informasjon-til-primerhelsetjenesten/flytskjema-for-prehospital-transportFlytskjema for prehospital transportDet er laget et flytskjema for vurdering av prehospital transport,  gyldighet Helse Nord. Skjemaet kan være nyttig også for primærhelsetjenesten og legges derfor ut her.  19.02.2021 07:31:47
Kvalitetspris til nettverksarbeid for tykktarmskirurgi i nordhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/kvalitetspris-til-nettverksarbeid-for-tykktarmskirurgi-i-nordKvalitetspris til nettverksarbeid for tykktarmskirurgi i nordLegeforeningens kvalitetspris til spesialisthelsetjenesten for 2020 er tildelt et nettverksarbeid innenfor tykktarmskirurgi i nord. 18.02.2021 09:25:09
Alle på plass i barneavdelingenhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/alle-pa-plass-i-barneavdelingenAlle på plass i barneavdelingenDet har vært et møysommelig arbeid å bygge laget, men nå er samtlige legestillinger besatt i Norges nordligste barneavdeling. For barn med behov for medisinsk behandling betyr det kortere ventetid og flere og bedre tilbud.10.02.2021 05:30:00
Enheten PUT/TSB avvikleshttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/enheten-puttsb-avviklesEnheten PUT/TSB avviklesEnheten Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)/ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) også kalt PUT/TSB er avvikles i sin nåværende form og det opprettes en ny poliklinikk, kalt TSB poliklinikk.08.02.2021 12:30:19
Ovttadat SNJ/FSD heaittihuvvo https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/ovttadat-snjfsd-heaittihuvvo-Ovttadat SNJ/FSD heaittihuvvo Mii leat ođđasit organiseren fálaldagaideamet spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Ossodat Sámi nuoraidpsykiatriijajoavku (SNJ)/ Fágaidrasttildeaddji spesialiserejuvvon gárrendilledikšu (FSD), mii maid gohčoduvvo SNJ/FSD heaittihuvvo dálá há...07.02.2021 23:00:00
I rute med nye Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/i-rute-med-nye-hammerfest-sykehusI rute med nye Hammerfest sykehusHvor mange tonn betong og hvor mange kilometer med armeringsjern må til for å bygge et sykehus? Her får du fasiten for det nye sykehuset i Vest-Finnmark.29.01.2021 15:14:39
Sámi statistihka fágalaš analysajoavkuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/sami-statistihka-fagalas-analysajoavkuSámi statistihka fágalaš analysajoavkuSÁNAG dutki ja psykologaspesialista Snefrid Møllersen lea nammaduvvon Sámi statistihka fágalaš analysajoavku jođiheddjiin. 29.01.2021 09:15:35
Endring i tekst på prøveresultathttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/endring-i-tekst-pa-proveresultatEndring i tekst på prøveresultatNasjonale helsemyndigheter vil standardisere utsvaring av korona-relaterte mikrobiologiske prøvesvar for å unngå misforståelser når pasientene selv søker opp resultatene på Helsenorge.no. 28.01.2021 08:38:30
Tiltak for å hindre spredning av mutert koronavirushttps://finnmarkssykehuset.no/beredskap/tiltak-for-a-hindre-spredning-av-mutert-koronavirusTiltak for å hindre spredning av mutert koronavirusSom følge av at regjeringen iverksetter strenge koronatiltak i flere sentrale kommuner på Østlandet, innfører også Finnmarkssykehuset ekstra tiltak for å hindre spredning av det muterte koronaviruset. 26.01.2021 10:00:25
Pakkeforløp krefthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/pakkeforlop-kreftPakkeforløp kreftFinnmarkssykehuset har laget en kort oversikt over «Pakkeforløp for kreft» og hva som er viktig for allmennlegen å huske på. 22.01.2021 10:52:44
Pakkeforløp kreft - viktig for allmennlegerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/administrative-rutiner/pakkeforlop-kreft-viktig-for-allmennlegerPakkeforløp kreft - viktig for allmennlegerEt pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.18.01.2021 23:00:00
Vaksinerer ansattehttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/vaksinerer-ansatteVaksinerer ansatteAnsatte i Finnmarkssykehuset blir nå vaksinert mot covid-19. Tove Sørlie var først ut da vaksineringen startet tirsdag kveld.13.01.2021 09:34:10
Ett år med Sámi klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ett-ar-med-sami-klinihkkaEtt år med Sámi klinihkkaKRONIKK: Sámi klinihkka har lagt bak seg sitt første år som egen klinikk. Dette er et viktig steg på veien mot et likeverdig spesialisthelsetilbud for samiske pasienter, men vi er langt fra fremme.12.01.2021 23:00:00
MR-oppgradering ved Klinikk Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/mr-oppgradering-ved-klinikk-hammerfestMR-oppgradering ved Klinikk HammerfestMandag 18.januar starter vi oppgraderingen av MR-maskinen vår. Oppgraderingen vil ta fire uker, og i dette tidsrommet kan vi ikke ta MR i Hammerfest. 08.01.2021 10:39:14
Færre fødsler i Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ferre-fodsler-i-finnmarkFærre fødsler i Finnmark615 barn kom til verden i klinikkene i Finnmark i 2020. Det er 28 færre enn året før.05.01.2021 10:12:27
Prisvinnere i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/prisvinnere-i-finnmarkssykehusetPrisvinnere i FinnmarkssykehusetTradisjonen tro ble det på tampen av 2020 delt ut priser til ansatte som har utmerket seg. To av prisene gikk til de samme personene. Så har også 2020 vært et uvanlig år.31.12.2020 11:41:47
Jon Petter Stoor https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning/doktorgrader/jon-petter-stoor-Jon Petter Stoor Suicide among Sámi – Cultural meanings of suicide and interventions for suicide prevention in Nordic parts of Sápmi 21.12.2020 12:51:10
Ingen øyelege og ØNH lege i julahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ingen-oyelege-og-onh-lege-i-julaIngen øyelege og ØNH lege i julaDet vil ikke være øyelege eller ØHN lege tilgjengelig på Klinikk Kirkenes under jul/nyttår. 18.12.2020 10:12:48
Her kan du se styremøtethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/her-kan-du-se-styremotetHer kan du se styremøtetHer finner du snarveier til strømming, sakspapirer, presentasjoner og protokoll fra styremøtet i Finnmarkssykehuset.17.12.2020 08:53:30
Ventetider på røntgenhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/ventetider-pa-rontgenVentetider på røntgenI forbindelse med covid-19 utbruddet ved Hammerfest sykehus så har Finnmarkssykehuset vært gjennom en utfordrende situasjon. Dette har medført lengre ventetider for pasienter som henvises til røntgen i Hammerfest og i Alta. 14.12.2020 08:29:30
Hurtigtester er ikke bare hurtigtesterhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/hurtigtester-er-ikke-bare-hurtigtesterHurtigtester er ikke bare hurtigtesterKommunene har fått hurtigtester for covid-19, men i hvilken grad kan vi stole på disse testene? 11.12.2020 12:34:51
Nye legemidler på H-resepthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/nye-legemidler-pa-h-reseptNye legemidler på H-reseptLegemidler som skrives ut til transplanterte og pasienter med nyresvikt er flyttet til H-resept. Allmennlegene bes om å sende henvisning til sine lokale medisinske avdelinger med anmodning om at sykehusene overtar forskrivningen. 11.12.2020 11:12:45
Dárbbašat go hállat geainna nu? https://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/darbbasat-go-hallat-geainna-nuDárbbašat go hállat geainna nu? Lea go dus lossa jurdagat dahje dovddut ja dárbbašat hállat daid birra? Dalle sáhtát váldit oktavuođa SÁNAG, Sámi klinihkain.  11.12.2020 07:56:16
Trenger du noen å snakke med?https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/trenger-du-noen-a-snakke-medTrenger du noen å snakke med?Har du vanskelige tanker eller følelser og trenger noen å snakke med? Da kan du kontakte SANKS, Sámi Klinihkka. 11.12.2020 07:43:52
Styrker innsatsen i kvalitetsarbeidethttps://finnmarkssykehuset.no/nyheter/styrker-innsatsen-i-kvalitetsarbeidetStyrker innsatsen i kvalitetsarbeidetFinnmarkssykehuset er blant landets beste innen behandling av tykktarmskreft. Likevel er det områder der helseforetaket ligger under nasjonalt nivå.10.12.2020 08:23:28
Njoammunleavvan pandemiija áiggishttps://finnmarkssykehuset.no/sa/nyheter/njoammunleavvan-pandemiija-aiggisNjoammunleavvan pandemiija áiggis04.12.2020 07:56:03
Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehuslegerhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesida/normgivende-rutiner-for-samarbeid-mellom-fastleger-og-sykehuslegerNormgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehuslegerNormgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og leger i spesialisthelsetjenesten er nå vedtatt. Rutinene er utarbeidet av og etter initiativ fra fastlegerådet i Finnmark. 04.12.2020 07:43:39


Søk i nyheter
Fant du det du lette etter?