Legesida

Her samler vi nyheter og stoff for fastlegene i Finnmark.
Siden redigeres vanligvis av praksiskonsulentene i Finnmarkssykehuset, men på grunn av permisjon går dette via Kommunikasjon og samfunnskontakt.

Henvisningsrutiner

Her finner du henvisningsrutiner knyttet til ulike pasientgrupper.

​Nyttige verktøy

Antibiotikaveileder (allmennpraksis)
Antibiotikaveileder (sykehus)
Behandlingshjelpemidler
BMJ Best Practice
Felleskatalogen
Helseatlas.no
Helsebiblioteket
Helsekompetanse.no
Håndbok i NBC-medisin
Interaksjoner
Kreftregisteret
Laboratoriehåndbok (UNN)
Legehåndbok (NEL)
Legemiddelhåndbok
Legevakthåndboken
Metodebok for indremedisinere
Relis
Smittevernboka
Statens legemiddelverk
Sykemeldingsveileder
UpToDate

Nyttige lenker

Autorisasjonskontoret (SAK)
Dagens Medisin
Distriktsmedisin
Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)
Elektronisk samhandling
Finnmark legeforening
Folkehelseinst ituttet
Fylkesmannen i Finnmark
Helgelandssykehuset
Helse Nord
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
HOD – Helse og omsorsdepartementet
Kunnskapssenteret
Legeforeningen
Legerekruttering
Nasjonal IKT
Nordlandssykehuset
Pest eller kolera?
Tidsskriftet
Turnusstillinger
UNN


Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.


Angår pasienten

Helfo
Helsenorge.no
Nav
Min fastlege
Pasientombudet
Pasientreiser
Pasientskadeerstatning (NPE)
Pasientsikkerhetsprogrammet
Velg behandlingssted

Prosedyrer og rutiner

Administrative og faglige rutiner for våre samhandlingspartnere i primærhelsetjenesten

Smittevern i Nord

«Smittevern i Nord» er et felles informasjonblad fra de fire smittevern- og hygienesykepleierne i Helse Nord. Det tar for seg det som rører seg innenfor Helse Nords område med tilstøtende kommuner, og kan være av interesse for de ute i kommunehelsetjenesten. Informasjonsbladet har som formål å repetere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hygienepraksis og -tiltak. 

Du kan skrive ut «Smittevern i Nord»  og bruke det til veggoppslag om ønskelig, du finner alltid kildehenvisninger som link til fagstoffets opprinnelse og hvor mer grundig fagorientering foreligger. Primær målgruppe er kommunehelsetjenesten. Ønsker du å motta Smittevern i Nord rett i din mailboks kan du melde deg på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til medredaktør Nina Alette Wikan, kontaktinformasjon finner du under.

Informasjonsbladet sendes ut med ujevne mellomrom til alle kommunene i Finnmark. Utgivelsen skjer på e-post og publiseres på dette nettstedet (se under) til sykepleierledere og leger, og andre som ønsker det. 

Du kan lese tidligere utgaver fra "Smittevernnytt" under arkiv i lenken under.

Redaktør for Finnmarkssykehuset:
Nina Alette Wikan
Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten i Finnmark
T 78 97 50 43 | M 909 43 435  | nina.alette.wikan@finnmarkssykehuset.no

Smittevern i Nord 

Smittevern i Nord 2018-01.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord 2018-01.pdfSmittevern i Nord 2018-01.pdfpdf578402
Smittevern i Nord 2018-02.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord 2018-02.pdfSmittevern i Nord 2018-02.pdfpdf753476
Smittevern i Nord 2018-03.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord 2018-03.pdfSmittevern i Nord 2018-03.pdfpdf988778
Smittevern i Nord November 2018-04.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord November 2018-04.pdfSmittevern i Nord November 2018-04.pdfpdf687203
Smittevern i nord - 2019 - 1.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i nord - 2019 - 1.pdfSmittevern i nord - 2019 - 1.pdfpdf721802
Smittevern i nord - 2019 - 2.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i nord - 2019 - 2.pdfSmittevern i nord - 2019 - 2.pdfpdf815706

Ambulerende spesialister

(Denne er under oppdatering)

Redaksjonen: Legesida og Praksisnytt

Har du en nyhet du vil vi skal dele? Ta kontakt med:

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no

 

 


Praksisnytt Finnmark

Søk i artikler i Praksisnytt Finnmark

Regionale kurs o.l. for helsepersonell

Fant du det du lette etter?