Forskning

Forskning er en av fire lovfestede hovedaktiviteter i spesialisthelsetjenesten. Finnmarkssykehuset vil legge til rette for medisinsk og helsefaglig forskning som har klinisk relevans, relevans for innhold og organisering av helsetjenesten, som underbygger klinisk virksomhet i foretaket og bidrar til et bedre helsetjenstetilbud.

Strategi

Vi legger til rette for forskning innenfor Finnmarkssykehuset ved å utarbeide en hensiktsmessig infrastruktur og samarbeide med andre virksomheter som driver FoU-arbeid.

Forskning bidrar til å heve den samlede kompetansen i foretaket og øker stabilisering og rekrutteringa av kvalifisert helsepersonell.

Fokus

En multietnisk befolknings forhold til helsevesenet
– ikke bare på spesielle sykdomsgrupper/diagnoser men også interaksjonen mellom helsevesen og befolkning.

Et område med ekstreme avstander i forhold til bosetningen. Skader, akutt sykdom og utfordringer ved å opprettholde kompetanse i helsevesenet (fra ambulansetjeneste til spesialistnivå) med så lavt befolkningstall.

Skjæringspunktet mellom primærhelsetjeneste og sykehus i vårt område med sykestuene som intermediærnivå, og alternative organiseringer, som f.eks. spesialistpoliklinikkene.

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over vitenskapelige publikasjoner med Finnmarkssykehusets ansatte som forfattere.

Forskningsleder

Portrettbilde av Mette Kjær
Mette Kjær
Forskningsleder
M 467 77 368  | mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no

Forskningsstyret

Leder for forskningsstyret

Portrettbilde av Torben Wisborg

Torben Wisborg
Overlege, PhD
Akuttavdelingen Hammerfest
Prof. II, IKM, UiT

Representant med spesielt ansvar for helsetjeneste til den samiske befolkning

Snefrid Møllersen
Psykolog, PhD
UPA-SANKS
Forsker, Senter for samisk helseforskning, UiT

Klinikk Hammerfest

Tone Christoffersen
Forsker, PhD
Fag, forskning og samhandling

Representant psykisk helsevern og rus

Malin Fors
Psykolog, PhD
VPP Hammerfest

Klinikk Kirkenes

Viera Stubnova
Overlege, PhD-kandidat
Medisinsk avdeling

Eksterne medlemmer, UiT

Marit Solbu
MD, PhD, UNN

Nina Strømsvik
Sykepleier, PhD
Førsteamanuensis, IKM, UiT

Brukerutvalget

Kjell Johansen

Vararepresentanter

  1. Thomas Wilson
  2. Linn Ebeltoft Sparby
  3. Margrethe Bals Utsi
  4. Kari Milch Agledahl
  5. Anne Rita Spein
  6. Tove Aminda Hanssen 

Avlagte doktorgradavhandlinger

Forskningsnyheter

Søk i forskningsnyheter

Nasjonale forksningsprosjekter

Fant du det du lette etter?